DisciplinaAnnoDataCategoriaRisultatoLuogo
50 M202210/04/22ESO 8 F10″42COGOLETO
50 M202225/04/22ESO 8 F9″57GENOVA
LUNGO202225/04/22ESO 8 F2,29 MGENOVA
VORTEX202210/04/22ESO 8 F6,98 MCOGOLETO