DisciplinaAnnoDataCategoriaRisultatoLuogo
400 M202106/11/2011ESO 10 F1’17″14GENOVA
60 H202219/06/2022RAGAZZE11″54COGOLETO
60 M202210/04/2022RAGAZZE9″32COGOLETO
60 M202230/04/2022RAGAZZE9″31GENOVA
60 M202225/05/2022RAGAZZE9″18CELLE LIGURE
60 M202229/05/2022RAGAZZE9″16GENOVA
600 M202229/05/2022RAGAZZE2’05″03GENOVA
600 M202219/06/2022RAGAZZE2’06″12COGOLETO
ALTO202219/06/2022RAGAZZE1,2 mCOGOLETO
LUNGO202106/11/2021ESO 10 F3,54 mGENOVA
LUNGO202210/04/2022RAGAZZE3,5 mCOGOLETO
LUNGO202225/04/2022RAGAZZE4,45 mGENOVA
LUNGO202230/04/2022RAGAZZE3,97 mGENOVA
PESO202123/10/2021ESO 10 F4,88 mBUSALLA
PESO 2 KG202225/04/2022RAGAZZE5,19 mGENOVA
VORTEX202225/05/2022RAGAZZE16,54 mCELLE LIGURE
VORTEX202219/06/2022RAGAZZE14,66 mCOGOLETO